Oferta

Nasza oferta obejmuje:

» obsługę firm w ramach umowy (zadania służby bhp)

» organizację i prowadzenie szkoleń :

  • szkolenia wstępne BHP,

  • szkolenia okresowe BHP dla stanowisk robotniczych,

  • szkolenia okresowe BHP dla stanowisk administracyjno – biurowych,

  • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

  • szkolenia dla służb BHP.

  • szkolenia dla pracowników wyznaczonych do zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,

  • szkolenia BHP– prace na wysokościach,

  • szkolenia z zakresu zagrożeń biologicznych,

» ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

» sporządzenie dokumentacji powypadkowej

» doraźne opracowanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.

» pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i p.poż).

» opracowanie instrukcji BHP,

» przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

» prowadzenie rejestrów związanych z BHP,

» inne.

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: 696 071 310

e-mail: beatamichalek@op.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron